Ders Kodu ve Adı

: 0611405 BESLENME İLKELERİ

Dersin Türü

Ders Dönemi

Kredisi

: Zorunlu

: Bahar

: (2+0)

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Bölüm / Anabilim Dalı

: Yrd. Doç. Dr. A. Sabri ÜNSAL

: Gıda Mühendisliği/Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Dersin Amaç ve Hedefleri

: Bu dersin amacı; lisans eğitimi alan öğrencilere, beslenme ilkelerini öğretmektir.

Hafta

Konu Başlığı

İçerik

1. Hafta

Beslenmenin tanımı ve beslenme sağlık ilişkileri

Beslenmenin tanımı, beslenmenin sağlık ve iş verimine etkisi, toplumdaki beslenme sorunlarının nedenleri, dünya genelindeki beslenme sorunları anlatılmaktadır.

2. Hafta

Beslenmenin dokusal süreci

İnsan vücudunun yapısı ve çalışma sistemi, ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların beslenmedeki işlevleri, bazı sindirim sistemi hastalıkları anlatılmaktadır.

3. Hafta

Metabolizma ve buna ilişkin bazı temel kavramlar ile genel olarak gıda bileşenleri

Metabolizma, katabolizma, anabolizma, sitrik asit siklüsü ve katabolizma, sindirim, absorbsiyon, başlıca gıda bileşenleri ve genel olarak başlıca işlevleri  anlatılmaktadır

4. Hafta

Karbonhidratlar(1)

Karbonhidratların tanımı, sınıflandırılmaları, başlıca mono, di ve polisakkaritler, şekerlerin genel özellikleri, karbonhidratların vücuttaki görevleri, karbonhidratların işlevleri, karbonhidratların metabolizması ve karbonhidrat metabolizmasına ilişkin bazı kavramların açılımı anlatılmaktadır. 

5. Hafta

1. Ara Sınav

Yazılı sınav yoklaması yapılmaktadır.

6. Hafta

Karbonhidratlar(2)

Karbonhidratların tanımı, sınıflandırılmaları, başlıca mono, di ve polisakkaritler, şekerlerin genel özellikleri, karbonhidratların vücuttaki görevleri, karbonhidratların işlevleri, karbonhidratların metabolizması ve karbonhidrat metabolizmasına ilişkin bazı kavramların açılımı anlatılmaktadır. 

7. Hafta

Proteinler(1)

Proteinlerin tanımı, proteinlerin oluşumu, protein kaynakları ve proteinlerin sınıflandırılması, amino asitler ve proteinlerin vücuttaki işlevleri, proteinlerin metabolizması, protein dengesi ve gereksinimi, protein yetersizliği sorunları anlatılmaktadır.

8. Hafta

Proteinler(2)

Proteinlerin tanımı, proteinlerin oluşumu, protein kaynakları ve proteinlerin sınıflandırılması, amino asitler ve proteinlerin vücuttaki işlevleri, proteinlerin metabolizması, protein dengesi ve gereksinimi, protein yetersizliği sorunları anlatılmaktadır.

9. Hafta

Lipitler(1)

Lipitlerin tanımı ve sınıflandırılmaları, yağ asitleri, esansiyel yağ asitleri, doymuş ve doymamış yağ asitlerine ilişkin özellikler ve sınıflandırılmaları, lipitlerin özellikleri ve işlevleri, lipitlerin metabolizması, kolesterol-beslenme ve sağlık ilişkisinin irdelenmesi anlatılmaktadır.

10. Hafta

2. Ara Sınav

Yazılı yoklama yapılmaktadır.

11. Hafta

Lipitler(2)

Lipitlerin tanımı ve sınıflandırılmaları, yağ asitleri, esansiyel yağ asitleri, doymuş ve doymamış yağ asitlerine ilişkin özellikler ve sınıflandırılmaları, lipitlerin özellikleri ve işlevleri, lipitlerin metabolizması, kolesterol-beslenme ve sağlık ilişkisinin irdelenmesi anlatılmaktadır.

12. Hafta

Enerji metabolizması

Enerjinin tanımı, enerji oluşumu ve besinlerin enerji değerinin ölçülmesine ilişkin yöntemler, enerji harcamasının belirlenmesi, bazal metabolik hız, dinlenme metabolik hızı, metabolizma hızını etkileyen faktörler, günlük enerji harcaması, BKİ ve hesaplanması anlatılmaktadır.

13. Hafta

Nükleik asitler, enzimler ve hormonlar

Nükleik asitlerin tanımı ve özellikleri, vücut çalışmasındaki etkinlikleri, enzimlerin tanımı ve yapısı, enzimlerin sınıflandırılmaları, hormonların tanımı ve başlıca önemli hormonların etkinlikleri anlatılmaktadır.

14. Hafta

Vitaminler ve mineral maddeler

 

Vitaminlerin tanımı ve sınıflandırılmaları, vitaminlerin başlıca işlevleri, mineral maddelerin tanımı ve sınıflandırılmaları ve mineral maddelerin başlıca işlevleri anlatılmaktadır.

Faydalanılan Kaynaklar

1. BAYSAL, A., 1983.  Beslenme. H.Ü. Yay. A/13, ANKARA.

2. KESKİN, H., 1987.  Besin Kimyası. İ.Ü. Müh. Fak. Yay. No:72, cilt:1, İSTANBUL.

3. KESKİN, H., 1987.  Besin Kimyası. İ.Ü. Müh. Fak. Yay. No:72, cilt:2, İSTANBUL

4. DEMİRCİ, M., ALPASLAN, M., 1994. Gıda Kimyası , Trakya Üni. Tekirdağ Zir. Fak. Yay. No: 39, ders notu:38, TEKİRDAĞ.