Ders Kodu ve Adı

: ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

Dersin Türü

Ders Dönemi

Kredisi

: Zorunlu

: Güz

: (2+2)=4

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Bölüm / Anabilim Dalı

: Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

: Ziraat Mühendisliği/Tarla Bitkileri

Dersin Amaç ve Hedefleri

: Bu dersin amacı; lisans eğitimi alan öğrencilere, endüstri bitkilerini tanıtmak, endüstri bitkileri yetiştirme tekniğini öğretmektir.

Hafta

Konu Başlığı

İçerik

1. Hafta

Endüstri Bitkileri ve Sistematikteki Yerleri

Lif bitkileri, yağ bitkileri, nişasta ve Şeker bitkileri, tütün ilaç ve baharat bitkilerinin kullanıldığı alanlar ve sistematikteki yerleri

2. Hafta

Lif Bitkileri ve Pamuk

Lif Bitkileri içerisinde yer alan pamuğun dünya ve Türkiye üretimi, botanik özellikleri, iklim ve toprak iatekleri

3. Hafta

Pamuk

Pamuğun tarımı, pamuk çeşitleri, ıslah ve seleksiyon metotları, hasat ve işlenmesi ile hastalık ve zararlıları

4. Hafta

Diğer Lif Bitkileri

Keten, kenevir, jüt, lif kabağı gibi lif bitkilerinin kullanım alanları, botanik özellikleri, iklim ve toprak özellikleri tarımı

5. Hafta

1. Ara Sınav

Yazılı sınav yoklaması yapılmaktadır.

6. Hafta

Yağ Bitkileri

Belli başlı yağ bitkileri ve kullanıldığı yerler, soyanın dünya ve Türkiye üretimi, kullanıldığı yerler, botanik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, ıslah ve seleksiyon yöntemleri, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlıları

7. Hafta

Yağ Bitkileri

Yerfıstığının dünya ve Türkiye üretimi, kullanıldığı yerler, botanik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, ıslah ve seleksiyon yöntemleri, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlıları

8. Hafta

Yağ Bitkileri

 

Ayçiçeği, susam, kolza, aspir ve haşhaşın dünya ve Türkiye üretimi, kullanıldığı yerler, botanik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, ıslah ve seleksiyon yöntemleri, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlıları

9. Hafta

Nişasta-Şeker Bitkileri

Belli başlı nişasta şeker bitkileri ve kullanıldığı yerler, patatesin dünya ve Türkiye üretimi, kullanıldığı yerler, botanik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, ıslah ve seleksiyon yöntemleri, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlıları

10. Hafta

2. Ara Sınav

Yazılı yoklama yapılmaktadır.

11. Hafta

Nişasta ve Şeker Bitkileri

Şeker Pancarı ve tatlı patatesin dünya ve Türkiye üretimi, kullanıldığı yerler, botanik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, ıslah ve seleksiyon yöntemleri, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlıları

12. Hafta

Tütün

Tütün’ün kullanıldığı yerler, dünya ve Türkiye üretimi,  botanik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, ıslah ve seleksiyon yöntemleri, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlıları.

13. Hafta

İlaç ve Baharat Bitkileri

Belli başlı ilaç ve baharat bitkileri, bunların dünya ve Türkiye üretimi,  botanik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, ıslah ve seleksiyon yöntemleri, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlıları.

14. Hafta

İlaç ve Baharat Bitkileri

ilaç ve baharat bitkileri, bunların dünya ve Türkiye üretimi,  botanik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, ıslah ve seleksiyon yöntemleri, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlıları.

Faydalanılan Kaynaklar

1.Gençer, O., 1987. Genel Tarla Bitkileri. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitabı, Adana.

2. Ochse, J. J., Soule, M. J., Dijkman, M.J., Wehlburg, C., 1966. Tropical and Subtropical Agriculture. New York The Macmillan Company Printed in the United States of America 60-50743.

3.Kohel, R. J., Lewis, C. F., 1984. Cotton, American Society of Agronomy, Inc., Crop Science Society of America Publishers madison, Wisconsin, USA

4.Er, C., Uranbey, S., 1998. Nişasta ve Şeker Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Ankara.