Tarih ve Yer: 30 Kasım – 1 Aralık 2018, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Erozyon Çalışmalarında Alçak İrtifa İnsansız Hava Araçlarının (IHA) Kullanımı Çalıştayı

Dron ve hava robotu olarak da bilinen insansız hava araçları (İHA), tam veya yarı otonom olarak uçabilen hava araçlardır. Son yıllarda, düşük maliyetleri ve yeni teknolojilerle kolayca entegre edilebilmeleri ve çok yönlülüğü sayesinde, sivil amaçlı çalışmalarda hızla yaygınlaşmaktadır. Başlangıçta eğlence amaçlı olarak kullanılan, İHA'ların; sel, taşkın, orman yangınları, izleme, kurtarma, haritalama, 3B görüntüleme, hassas tarım gibi uygulamalarının sayısı şaşırtıcı biçimde artmaktadır.
 
Popülerliğin artması, örneğin uçuş kontrolü, planlama, algılama sensörleri ve haritalama ve taşıma yükü ve manipülasyonu, görüntü işleme ve doğrulama gibi farklı problemler için çeşitli yöntemlerin geliştirilmesine yol açmıştır. Şekil 1’de altı kanatlı bir IHA ile RGB olarak elde edilmiş arazi yüzü modeli görünmektedir.

Bu çalıştayda alçak irtifa insansız hava araçlarının erozyon izleme ve değerlendirme çalışmalarının tarım, orman, doğal afet, jeodezi ve fotogrametri açısından değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır.

Çalıştayın ilk bölümünde İHA'ların erozyon ve diğer tarımsal çalışmalarda kullanımı konusunda çalışan Uzman Araştırıcılar tarafından bildiriler sunulacaktır.
İkinci bölümde ise doktora, yüksek lisans öğrencileri ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan konu uzmanı mühendislere; İHA’lar  ile görüntü alınması ve görüntülerin değerlendirilmesi konusunda eğitim verilecektir.
 Eğitim kapsamında İnsansız Hava Araçlarının RGB ve Mulitspektral görüntülerinin değerlendirilmesi amacıyla Agisoft, Pix4D ve PixelWrench programları kullanılacaktır.

Bu çalıştay, Alçak İrtifa İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Yüksek Çözünürlüklü Veriler Kullanılarak Toprak Amenajman Sistemlerinin Geçici Oyuntu Erozyonu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Çalıştay Konuları
Tarım
Orman
Doğal afet
Haritacılık
 
Çalıştay Programı:

30 Kasım 2017
 
9:00- 10:00  Kayıt
10:00- 12:00  Bildiri Sunumları
12:00- 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 16:00  Bildiri Sunumları
 
1 Aralık  2018
 
09:00 -12:00  İHA Uçuşu ve Görüntü alımı
12:00- 13:00  Öğle Yemeği
13:00- 15:00  Görüntü işleme ve Değerlendirme
15:00- 15:30 Çay Arası
15:30-17:00 Görüntü işleme ve Değerlendirme

Koordinatörler:

 Prof. Dr. Recep Gündoğan     Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Turgay Dindaroğlu
KSÜ
 
 
Tarih ve Yer:
30 Kasım – 1 Aralık  2018

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye- Şanlıurfa