Katar Al Fakhoura ve SPARK Vakfı ile Harran Üniversitesi işbirliği  Suriyeli mültecilere meslek edindirme amacıyla ile tarım alanında Seracılık, Tavukçuluk, Mantarcılık, Mandıracılık  ve tohumculuk olmak üzere 5 farklı  kurs programı  düzenlenmiştir.  Bu kurslarla Bölgedeki mültecilerin iş hayatına girmelerinin  kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.  Bu eğitimleri tamamlayan    kursiyerlerin kendi işlerini kurmaları veya ilgili işletmelerde  ara eleman ihtiyacını karşılayacak  düzeyde yetişmeleri amaçlanmıştır.
Katar Al Fakhoura ve SPARK Vakfı ile Harran Üniversitesi işbirliği Suriyeli mültecilere meslek edindirme amacıyla ile tarım alanında
Seracılık,
Tavukçuluk,
Mantarcılık,
Mandıracılık
ve Tohumculuk olmak üzere 5 farklı  kurs programı  düzenlenmiştir.
 
Seracılık alanında 4 ay süreyle 100 kişi;
Tavukçuluk alanında 2 grup halinde 2 şer aylıklarla 200 kişi;
Mantarcılık alanında da 2 grup halinde 2 şer aylıklarla 200 kişi;
Mandıracılık alanında yine 2 grup halinde 2 şer atlıkla 200 kişi ve
Tohum yetiştiriciliği alanında ise 8 ay süre ile bir grup halinde 160 kişi olmak üzere toplamda 860 kişi kurslara devam etme hakkı kazanmış olup kursiyerlerin önemli bir kısmını da kadınlar oluşturmaktadır.
Kurslar,  ilgili kurs konusunun tüm üretim  sürecini kapsayacak şekilde  işletmede uygulamalı  olarak yürütülmüştür.  Örneğin  Etlik tavuk eğitimi, 45 günlük üretim süresince, Seracılık  4 aylık sebze üretimi  boyunca sürecektir. Böylece  kursiyerler  üretimin tüm sürecini bizzat kendileri çalışarak öğreneceklerdir.  Kurs,  bu yönüyle yeni bir eğitim  modelidir.   Bu eğitim modeline üreterek öğrenmek de denilebilir.
Bu kursların  muhacir kardeşlerimize yeni fırsatlar sağlayarak kimseye muhtaç olmadan  hayatlarını devam ettirmeleri ve ülkemiz ekonomisine kalifiye eleman olarak hizmet etmeleri inşallah memleketlerine döndüklerinde ise Suriye’nin kalkınmasına büyük katkı sağlayacakları kanaatindeyiz.
Kurslarda  üretim için gerekli teknik bilgilerin yanısıra, iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, iletişim ve iş ahlakı, pazarlama gibi konularda da eğitim verilmekte , başarılı olanlardan bir kısmına  kendi işlerini kurmaları için hibe verilmesi planlanmaktadır.  
Bu vesile ile  bu programın hayata geçirilmesine katkı sağlayan  Katar Al Faqoura vakfına ve  mültecilere  eğitim sağlama  odaklı olarak üniversitemiz ile bir kaç yıldan beri ortak çalışmalar yürüten SPARK vakfına  teşekkür ederiz.  Ayrıca bu programın yürütülmesinde emeği geçen  üniversitemizin  akademik ve personelini de tebrik ederiz.

 


 
 

01 mart 2019 tarihli spark mezuniyet programına katılan protokol konuşmacıları:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın dairesi başkanı: İsa SERTKAYA

Harran Üniversitesi Rektörü: Prof.Dr. M.Sabri ÇELİK

Gap Bölge İdare Müdürü: Hasan KILIÇ

Ziraat Fakültesi Dekanı: Prof.Dr. Bekir Erol AK

Proje Koordinatörü: Prof.Dr. Recep GÜNDOĞAN

Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu Şanlıurfa il koordinatörü : Sadık YETİM

SPARK vakfı bölge koor. yardımcısı: Ceren GENÇ

Çok sayıda akademisyen. ve kursiyer