Ders Kodu ve Adı

: 0612207 Ölçme Bilgisi

  0612219

  0612231

Dersin Türü

Ders Dönemi

Kredisi

: Zorunlu

: Bahar

: (2+2)

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Bölüm / Anabilim Dalı

: Yrd. Doç. Dr. Tahsin TONKAZ

: Tarımsal Yapılar ve Sulama

Dersin Amaç ve Hedefleri

: Bu dersin amacı; lisans eğitimi alan öğrencilere, ölçme yöntemlerinin tanıtılması ve uygulanmasını öğretmektir.

Hafta

Konu Başlığı

İçerik

1. Hafta

Tanım, kapsam ve Kısa Tarihçe

Düzlem ölçmesinin çeşitleri, Düzlem ölçmesinin prensipleri, Arazi çalışma sistemi, büro çalışma sistemi.

2. Hafta

Ölçü birimleri

Uzunluk, alan, hacim, açı ölçü birimleri, dönüşümler, uygulamalar

3. Hafta

Basit ölçme aletleri

Jalonlar, flamalar, doğruların çakılması ve jalonlarla yapılan diğer işlemler ve arazide uygulanması

4. Hafta

Uzunluk ölçmeleri

Uzunluk ölçme araç ve gereçleri, prensipleri, hata kontrolleri, arazi uygulamaları.

5. Hafta

Dik inme ve çıkma

Basit dik inme ve çıkma aletleri, geliştirilmiş araçlar, arazi uygulamaları,

6. Hafta

Alan Ölçümleri

Tanım ve kullanılan metotlar, basit araçlarla alanların ölçülmesi,çizgisel, koordinat, ve karışık metot, büro çalışmaları

7. Hafta

 

Ara sınav

8. Hafta

Planimetre

Planimetre uygulaması, ve Arazi uygulaması

9. Hafta

Düşey mesafe ölçümleri

Yükseklik ölçme metotları, nivelman aletleri, aletin tanıtılması, aletle yapılan işlemler, hesaplamalar, hata kontrolleri

10. Hafta

Ara sınav

Arazi uygulaması

11. Hafta

Nokta nivelmanı

Tanım, kullanımı, nokta nivelman karnesinin doldurulması, arazi uygulaması

12. Hafta

 

Ara sınav

13. Hafta

Boyuna profil nivelmanı

Tanım, kullanımı, boyuna nivelman karnesinin doldurulması arazi uygulamaları

14. Hafta

Enine profil

Enine profilin çıkarılması, arazi uygulamaları

Faydalanılan Kaynaklar

Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız, 1985. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:952.