Yayın Kurulu Komisyonu

Sokrates Erasmus Komisyonu

İngilizce Form Düzenleme ve İzleme Komisyonu

Burs Komisyonu

Çift-Anadal ve Yan Dal Komisyonu

Ders ve Sınav Program Komisyonu

Yatay-Dikey Geçiş Komisyonu

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

İç Denetleme Komisyonu

Mezunları İzleme Komisyonu

Tarım Öğretimini Kutlama Programı Hazırlık Komisyonu

Demirbaş Komisyonu

Web Sayfası Hazırlama ve Güncelleme Komisyonu

Satış ve Satınalma Komisyonu

Muayene ve Kabul Komisyonu

Bilgi Belgeleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

Osmanbey Yerleşkesi Arazi Sınırları Tespit Komisyonu

Akademik Faaliyet Rapor Komisyonu

Birim Faaliyet Rapor Komisyonu

Proje Hazırlama Komisyonu

Öğrencilerin Dosyalarının İncelenmesi ve Eşdeğer Derslerin Belirlenmesi Komisyonu