10. İŞ YERİ EĞİTİM DEFTERİ (Dosyayı indirmek için tıklayınız)
 

NOT: Öğrenciler ekteki iş yeri eğitimi defterini indirerek günlük raporlarını yazacaklardır. İlk sayfa kapak sayfası bir adet, 2. sayfa eğitim-zaman çizelgesi bir adet ve diğer 3. sayfa iş yeri eğitimi faaliyet defteri ise iş yeri eğitim süresi kadar bastırılarak (yaklaşık 80 gün) defter oluşturulur. Bu deftere günlük raporlarını tutacaklar ve eğitimin bittiği zaman ilgili bölüm başkanlıklarına teslim edeceklerdir. Bölüm başkanlığı uygun görürse kontrol ettikten sonra defteri öğrencilere verebilir. Eğer bölüm başkanlığı defterin bir nüshasının kalmasına karar verirse öğrenciler iki defter hazırlayıp bir defter kendilerinde kalabilir.