Tanıtım Videosu
 
 
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE TARIMIN ÖNEMİ
         Nüfus artışıyla birlikte her geçen gün tarımsal ürünlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu nedenle Dünyada beslenme ve sağlıklı yaşam lüks telefon ve arabalardan daha önemli olacaktır. Birçok büyük şirket yatırımlarını tarıma yapmaya başlamıştır.Gelecekte gelişen teknolojiye karşılık, tarım topraklarındaki azalma, kuraklık ve küresel ısınmadan dolayı tarıma olan ilgi daha fazla olacaktır. Toprak ve su kaynaklarının korunması, güvenli gıda üretimi, insanların temel beslenme ürünlerinin yetiştirilmesi, teknolojik olarak geliştirilmesi ve meydana gelen tarımsal sorunların çözümünde ziraat mühendisliğinin önemli rolü bulunmaktadır.
          Ziraat fakültesini bitiren mühendisler tüm bakanlıklar ve özel sektörde iş bulurken, birçok mühendis de kendi işini kurabilmektedir. Doğa ve toprakla sürekli iç içe olan ziraat mühendisleri hem mesleğini daha çok sevmekte hem de yaşamı için gerekli gelirini temin etmektedir.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümlerinin Tanıtımı