HARRAN ÜNIVERSITESI ZIRAAT FAKÜLTESI DANIŞMANLAR LISTESI
Bölümü Bahçe Bitkileri
Danışmanın Adı  Soyadı Danışmanlık Yaptığı Sınıf Mail Adresi Dahili numarası Öğrenci Görüşme Gün ve Saati
Prof. Dr. İbrahim BOLAT 1 ibolat@harran.edu.tr 3700 Cuma 15.00-17.000
Doç. Dr. Ebru SAKAR 2 ebru.sakar09@gmail.com 3708 Salı 11.00-13.00
Doç. Dr. Ali İKİNCİ 3 aliikinci@harran.edu.tr 3705 Salı, Çarşamba 13:00-14:00
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SÖYLEMEZ 4 ssoylemez@harran.edu.tr 3707 Pazartesi 10.00-12.00
           
Bölümü Bitki Koruma
Arş.Gör. Engin YÜCEL 1 eyucel@harran.edu.tr 3741 Perşembe 13:00-15:00
Arş.Gör.Dr. Eray ŞİMŞEK 2 eraysim@harran.edu.tr 1112 Cuma 10:00-12:00
Doç.Dr. Mehmet MAMAY 3 mehmetmamay@harran.edu.tr 3706 Çarşamba 14:00-16:00
Doç.Dr. Çetin MUTLU 4 cetinmutlu@harran.edu.tr 1248 Çarşamba 10:00-12:00
Bölümü Tarım Ekonomisi
Prof. Dr. Turan BİNİCİ 1 turanbinici@harran.edu.tr 3747 Çarşamba 13:00-15:00
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖCAL  KARA 2 focal@harran.edu.tr 3752 Perşembe 13:00-15:00
Dr. Öğr. Üyesi Gönül SEVİNÇ 3 gsevinc@harran.edu.tr 3749 Cuma 10:30-12.30
Dr. Öğr. Üyesi Remziye ÖZEL 4 rozel@harran.edu.tr 3751 Cuma  13:00-15:00
Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama
Doç. Dr. Ali Fuat TARI 1 aftari@harran.edu.tr 3755 Perşembe 13:00-17:00
Arş. Gör. Sabri AKIN 2 sabriakin@harran.edu.tr 3753 Perşembe 13:00-17:00
Doç. Dr. Gökhan İsmail TUYLU 3 gokhantuylu@harran.edu.tr 3758 Perşembe 13:00-17:00
Dr. Öğr. Üyesi Ali Demir KESKİNER 4 adkeskiner@harran.edu.tr 1482 Perşembe 13:00-17:00
           
             
 
 
Bölümü Tarım Makineları ve Teknolojileri Mühendisliği
   
Danışmanın Adı  Soyadı Danışmanlık Yaptığı Sınıf Mail Adresi Dahili numarası Öğrenci Görüşme Gün ve Saati
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KÜP 1 ferkup63@harran.edu.tr 1231 SALI 12:00-13:00
2
3
4
             
Bölümü Tarla Bitkileri
Danışmanın Adı  Soyadı Danışmanlık Yaptığı Sınıf Mail Adresi Dahili numarası Öğrenci Görüşme Gün ve Saati
Cevher İlhan CEVHERİ 1 icevheri@harran.edu.tr 1219 Pazartesi 13.00-15:00
Doç. Dr. Mustafa OKANT 2 mokant63@yahoo.com 3688 Salı 13:00-15:00
Doç.Dr. Vedat BEYYAVAŞ 3 vbeyyavas@harran.edu.tr 1641 Perşembe 10:00-12.00
Doç.Dr. Hasan HALİLOĞLU 4 haliloglu@harran.edu.tr 3658 Perşembe 10.00-12:00
Doç.Dr. A. Gülgün ÖKTEM Uzatmalı gulgunoktem@harran.edu.tr 3694 Çarşamba 13:00-17:00
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Danışmanın Adı Soyadı Danışmanlık Yaptığı Sınıf Mail Adresi Dahili numarası Öğrenci Görüşme Gün ve Saati
Ferhat UĞURLAR 1 ferhatugurlar@gmail.com 2345 Salı-Perşembe 10:00-15:00
Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ 2 skarakas@harran.edu.tr 3679 Pazartesi-Çarşamba 11:00-12:00
13:00-14:00
Recep GÜNDOĞAN 3 rgundogan@harran.edu.tr 3712 Çarşamba 13:00-16:00
Ali SARIOĞLU 4 asarioglu@harran.edu.tr 3661 Çarşamba 09:00-15:00
Erdal SAKİN 4 esakin@harran.edu.tr 3683 Pazartesi 13:00-15:00
Ali Volkan BİLGİLİ 4 vbilgili@harran.edu.tr 1091 Çarşamba 08:00-12:00
Bölümü Zootekni Bölümü
Danışmanın Adı  Soyadı Danışmanlık Yaptığı Sınıf Mail Adresi Dahili numarası Öğrenci Görüşme Gün ve Saati
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÇETİN 1 mehmetcetin63@harran.edu.tr 3715 Pazartesi 13:00-14:00
Doç.Dr. Kemal YAZGAN 2 kyazgan@harran.edu.tr 3717 Salı 12:00-13:00
Dr.Öğr.Üyesi Ayfer Kiraz BOZKURT 3 abkiraz@harran.edu.tr 1398 Perşembe 13.00-15.00
Dr.Arş.Gör. Hamza YALÇIN 4 hyalcin@harran.edu.tr 3714 Çarşamba 11.00-12.00