14-16 Şubat 2022 tarihleri arasında kayıt süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler birimlerine mazeretini belirten dilekçe ile başvuru yapacak (birimlerin e-posta adreslerine de dilekçe gönderilebilir), dilekçe ivedilikle danışmana iletilecek ve uygun görülmesi durumunda ders kaydı danışman tarafından bekletilmeden yapılacaktır.

Bu süre zarfında harç yatırması gereken öğrenciler için banka harç sistemi aktif edilerek öğrencilerin Vakıfbank ATM'lerinden harç yatırabilmelerine olanak sağlanacaktır.

Dilekçeler daha sonra toplu olarak yönetim kuruluna alınıp bilgi amaçlı öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilecektir.