• Tek ders ve Çift ders sınavlarının müracaat ve sınav başvurularının 23-24 Ocak 2023 tarihine kadar,  sınavların ise 26-27 Ocak tarihleri arasında bölüm ve öğretim elemanlarınca belirlenecek gün ve saatte  yapılacaktır.
  • Fakültemiz bölümlerinde öğrenim gören ve azami süresini dolduran öğrenciler için EK-1 sınav için başvurular 30-31 Ocak 2023 ve  sınavların 2-3 Şubat 2023 tarihlerinde öğretim elemanlarının belirleyeceği gün ve saatte yapılacaktır.
  • Fakültemiz bölümlerinde öğrenim gören ve azami süresini dolduran öğrenciler için EK-2 sınav için başvurular 06-07 Şubat 2023 ve  sınavların 09-10 Şubat 2023 tarihlerinde öğretim elemanlarının belirleyeceği gün ve saatte yapılacaktır.