S. N. Bölümü Öğrenci Numarası Adı Soyadı Durumu
1 Tarla Bitkileri 140625007 Remziye GÜMÜŞTAŞ 3 yarıyıl eğitim hakkı verildiği ancak süresi içinde derslerini vermediği için ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir.
2 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 130626020 Mesut POLAT 3 yarıyıl eğitim hakkı verildiği ancak süresi içinde derslerini vermediği için ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir
3 Ziraat Mühendisliği 050612047 Ahmet KURT 3 yarıyıl eğitim hakkı verildiği ancak süresi içinde derslerini vermediği için ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir