İsimleri ve dersleri belirtilen öğrencilere Ek2 sınav hakkı ve sınavlarının 23-24 Şubat 2023 tarihleri arasında öğretim üyelerinin belirleyeceği gün ve saatte yapılmasının uygun olduğuna.
Adı Soyadı Numarası Bölümü Ders Kodu-Dersin Adı Ders Öğretim Üyesi
Gule Shikh NABI 130622047 Bitki Koruma 0622803
Depolanmış Ürün Zararlıları
Doç. Dr. Çetin MUTLU
0622807
Mezuniyet Çalışması
Ders Uygulamalı olduğundan 4 yarıyıl ek süre verilmesine
 
Adı Soyadı Numarası Bölümü Ders Kodu
Dersin Adı
Ders Öğretim Üyesi
 
 
 
 
 
 
Mehmet Nursin ELVERİR
 
 
 
 
 
 
150626002
 
 
 
 
 
 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
0626212-Analitik Kimya I Prof. Dr. Ahmet ALMACA
0626308-Akışkanlar Mekaniği Dr. Öğr. Üyesi Ali Demir KESKİNER
0626311-Analitik Kimya II Prof. Dr. Ahmet ALMACA
0626409-Sulama ve Drenaj Prof. Dr. Ali Fuat TARI
0626414-Araştırma ve Deneme Metotları Dr. Öğr. Üyesi Hamza YALÇİN
0626502-Toprak Kimyası Prof. Dr. Erdal SAKİN
0626810-Toprak Biyolojisi Prof. Dr. Ahmet ALMACA
GÜZ YARIYILI
Adı Soyadı Numarası Bölümü Dersin Kodu-Dersin Adı Ders Öğretim Üyesi
 
 
 
 
Celal KESKİNBIÇAK
 
 
 
 
150625012
 
 
 
 
Tarla Bitkileri
0625502
Baklagil Yem Bitkileri
Prof.Dr.Tahir POLAT
0625703
Lif Bitkileri
Prof.Dr. Osman ÇOPUR
0625713
Çayır Mera Yönetimi
Prof.Dr. Tahir POLAT
0625717
Çayır Mera Islahı
Prof.Dr. Tahir POLAT
0629758
Hayvansal Üretimde Mekanizasyon
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat  KÜP
 
BAHAR YARIYILI
Adı Soyadı Numarası Bölümü Ders Kodu
Dersin Adı
Ders Öğretim Üyesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celal KESKİNBIÇAK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150625012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarla Bitkileri
06254002-Diğer Bölüm Seçmeli
0628411-Hayvan Refahı
 
Prof.Dr. Sabri YÜRTSEVEN
06256003- Diğer Bölüm Seçmeli
0621616- Bahçe Bitkilerinde İyi Tarım Uygulamaları
 
Prof.Dr. Ali İKİNCİ
 
0625802-Tarla Bitkileri Islahı Doç.Dr. Abdullah KAHRİMAN
0625811-Yağ Bitkileri Prof.Dr. Ahmet YILMAZ
0625812-Serin İklim Tahılları Prof.Dr. İrfan ÖZBERK
0625814-Tarla Ürünlerinin Muhafazası Prof.Dr. Osman ÇOPUR
0625819-Tarla Bitkilerinde Organik Tarım Prof.Dr. Abdullah ÖKTEM
06258004-Diğer Bölüm/Fakülte Seçmeli,
623819-Kamuoyu Araştırmaları
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖCAL KARA