2022-2023 Bahar dönemi EK1 (Azami süresini dolduran öğrenciler) sınav hakkı olup aşağıda adı geçen öğrencilerin 14-15 Eylül tarihlerinde öğretim üyelerinin belirleyecegi gün ve saatte sınavları yüzyüze yapılacaktır.
 
Adı-Soyadı  Öğrenci No  Bölümü  Dersin Kodu-Dersin Adı  Öğretim Elemanı 
Rama ALBASRİ  160628008  ZOOTEKNİ  0628302-Tarım Ekonomisi  Dr. Öğr. Üyesi Gönül SEVİNÇ 
0628702-Ruminant Hayvan Besleme  Prof. Dr. Abdullah CAN 
0628712-Organik Hayvancılık  Prof. Dr. Sabri YURTSEVEN 
Saadet GÜNER  160621016  Bahçe Bitkileri  0621701-Ilıman İklim Meyveleri 1  Prof. Dr. İbrahim BOLAT 
0621713-Özel Sebze Kışlık  Prof. Dr. Ayşe Yıldız PAKYÜREK 
0621508-Bahçe Bitkileri Islahı  Prof. Dr. Ayşe Yıldız PAKYÜREK 
Mekke Muhammed HAYDAR  160629014  Tarım Makineleri ve Teknolojileri  0629405-Tarımsal Yapılar Sulama  Prof. Dr. Ali Fuat TARI 
0629603-Uzaktan Algılama ve Bilgi Sistemleri  Prof. Dr. Ali Volkan BİLGİLİ 
0629702-Hasat Harman Makineleri  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KÜP 
0629703-Bitki Koruma Makineleri  Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM 
0629705-Hidrolik ve  pnömatik sistemler Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KÜP 
0629706-Mesleki İngilizce  Prof. Dr. Ali Volkan BİLGİLİ 
0629801-Tarım Makineleri ve İşletme Planlaması  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KÜP 
0629802-Tarım Ürünleri İşleme Teknikleri ve Makineleri  Dr. Öğr. Üyesi Hasan Şahin 
Rasha HEGAZE  160624011  Tarımsal Yapılar ve Sulama  062450-Hidroloji  Dr. Öğr. Üyesi Ali Demir KESKİNER 
0624510-Açık Kanal Hidroliği  Prof. Dr.Ali Fuat TARI 
0624511-Tarımsal Yapılar  Prof. Dr.Ali Fuat TARI 
0624711-Sulama Sistemleri  Prof. Dr.Ali Fuat TARI 
0624601-Torak Bitki Su İlişkisi  Prof. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN 
0621850-Bahçe Bitkileri Ekolojisi  Prof. Dr. Bekir Erol AK 
0624803-Su Kaynaklarının Planlanması  Dr. Öğr. Üyesi Ali Demir KESKİNER 
Mehmet SÜREN  160621034  Bahçe Bitkileri  0621508-Bahçe Bitkileri Islahı  Prof. Dr. Ayşe Yıldız PAKYÜREK 
0621701- Ilıman İklim Meyveleri 1  Prof. Dr. İbrahim BOLAT